amateuristisch

amateuristisch
{{amateuristisch}}{{/term}}
amateurish
voorbeelden:
1   amateuristische sportbeoefening amateur sports
     〈pejoratief〉 dat is zeer amateuristisch gedaan that was done very amateurishly

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”